Datová schránka

Jméno datové schránky: OBEC BAČETÍN

Typ datové schránky: orgán veřejné moci 

ID datové schránky: 4k6apeb

Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, rozšiřuje možnosti komunikace s úřady (doručování a podání) o nový způsob, prostřednictvím datových schránek. Dále také definuje, kdy a za jakých podmínek lze doručit dokument do datové schránky.

Přípustné formáty přijímané do datové schránky Obce Bačetín podle vyhlášky 194/2009 sb. - Příloha 3 jsou:

pdf (Portable Document Format)

PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)

xml (Extensible Markup Language Document)

fo/zfo (602XML Filler dokument)

html/htm (Hypertext Markup Language Document)

odt (Open Document Text)

ods (Open Document Spreadsheet)

odp (Open Document Presentation)

txt (prostý text)

rtf (Rich Text Format)

doc (MS Word Document)

xls (MS Excel Spreadsheet)

ppt (MS PowerPoint Presentation)

jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)

png (Portable Network Graphics)

tiff (Tagged Image File Format)

gif (Graphics Interchange Format)

mpegl/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2)

wav (Waveform Audio Format)

mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3)

isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší 

Nejsou přípustné volně spustitelné a komprimované soubory.

Na vstupu do informačního systému budou též vyloučeny přílohy obsahující škodlivý kód.

Datové zprávy jsou elektronickou poštou přijímány v rozsahu povoleném pro provoz Informačního systému datových schránek, tj. do velikosti 10 MB.

Další informace


Mnoho užitečných informací k datovým schránkám je k dispozici na Informačním webu datových schránek: www.datoveschranky.info, nebo na telefonním čísle 270 005 200.

Jste zde: Home Datová schránka